Home
m4s0n501

Co přesně myslíme sledovaností kampaně a jaké jsou další výsledky

Co přesně myslíme sledovaností kampaně a jaké jsou další výsledky

3. Sledovaností máme na mysli, kolik procent členů oslovené cílové skupiny shlédne vaši prezentaci. Řekněme, že v rámci marketingové kampaně vytvoříte prezentační obsah. Tedy to, co chcete cílové skupině říci. Obsah může mít podobu videí, textu, animací, ... cokoli. 

Cílovou skupinu pak pozvete ke sledování vašeho obsahu a doufáte, že přijde co nejvíce návštěvníků. Často však v tomto bodě přichází první studená sprcha. Průměrná návštěvnost se v online marketingu totiž pohybuje okolo 5%.

4. Postupy, použité v kampaních o kterých zde mluvíme standardně přitahují ke sledování v počátku kampaně téměř všechny pozvané. Během kampaně pak často toto číslo klesá, nicméně celková návštěvnost přes celou kampaň se v průměru přes všechny kampaně pohybuje na úrovni 87%.

5. Jistě, existují prvky které každou kampaň ovlivní a které nemůžeme změnit. K těm nejdůležitějším patří vztah cílové skupiny k prezentované firmě a produktu, a také zajímavost prezentovaného sdělení pro adresáty kampaně.

Přesto se však sledovanost těchto kampaní doposud nedostala pod 51%.

dosavadní minimální sledovanost
průměrná sledovanost všech fází kampaně
průměrná sledovanost v počátku kampaně
průměrná hodnota marketingového průmyslu

Poslední sloupec se netýká popisovaných kampaní. Jde o statistiku online marketingového průmyslu jako takového v mezinárodním měřítku a je brána z tohoto zdroje (open rate * click rate). Jde o statistiku jedné z největších mailingových společností, která odesílá miliardy emailů měsíčně pro více, než 6 milionů klientů.

Mluvíme o kampani INFLUENCER

Mluvíme o kampani INFLUENCER, kterou firmy používají pro své launche a další klíčové momenty svého marketingu

6. Vlastně tu mluvíme o kampani INFLUENCER. Výsledky a postupy, o kterých tu mluvíme a budeme mluvit, jsou koncentrovány právě v tomto marketingovém produktu. Jak jsme se již zmínili, jedná se o online kampaň. Vše tedy probíhá elektronicky. 

7. Pokud nemáte emailovou databázi cílové skupiny, můžete ji v tomto projektu získat. Dobrý online marketing dokáže levně plnit téměř libovolné (marketingové) cíle. Emailová databáze je jeho základ a pokud ji nemáte, je třeba ji co nejdříve získat. Tento projekt Vám toto může poskytnout. 

8. Jako nosné médium používá INFLUENCER video. V prodeji a v marketingu je málo prostředků tak silných, jako rozhovor dobře vybrané autority s potenciálním zákazníkem. Dobře navržené a realizované video dokáže v marketingu zázraky.

9. Technicky se skládá z webu, videa a emailové sekvence. Všechny tyto části projektu jsou optimalizovány pro účel INFLUENCERu a zpravidla se liší od těch, které již má klient k dispozici. 

Je skvělé mít jistotu

Je skvělé mít jistotu, že můžete kdykoli, rychle a účinně komunikovat s vaší cílovou skupinou

10. Řekněme si, k čemu se INFLUENCER nejčastěji používá. Pro rozbalení položky klikněte na její název.

Většinou se používá tři až pět kol. Jeden nebo více přednášejích. Celková komunikace postupně zviditelňuje potřebu řešení, které produkt poskytuje, představí produkt a potvrdí jeho kvality kazuistikami.
INFLUENCER v kombinaci s dotazníkem Vám umožní zeptat se cílové skupiny a získat odpovědi.
Nevhodná zpráva v televizních novinách nebo spuštění nebezpečné kampaně konkurence jsou příklady událostí, na které je dobré rychle reagovat protiakcí. INFLUENCER je pro ni skvělým prostředkem.
Občas se v oboru dohodne nebo stane něco, co by mohlo podpořit vaše prodeje a rádi byste, aby se to cílová skupina dozvěděla od vás a vašimi slovy.
Zde používáme specializovaný INFLUENCER, který se jmenuje VIP MAGNET.

Jakmile je vaše cílová skupina navyklá na elektronickou komunikaci (webové konference, webcasty, kampaně, jako je tato,...), získá váš marketing novou pozici. Komunikace s cílovou skupinou začne být svižná, účinná a levná. Některé cílové skupiny si zvyknou dříve, u jiných je to delší proces. Vždy to však stojí za to a zatím se nám to vždy podařilo.

"INFLUENCER může fungovat jako ONLINE SYMPOZIUM.

Nemusíme tak čekat na jaro nebo na podzim a můžeme doplnit naše satelitní sympozia jejich webovou verzí kdykoli, kdy je to pro nás výhodné."

INFLUENCER můžeme připravit a spustit do dvou týdnů

11. Práce na INFLUENCERu probíhají svižně a pokud je to nutné, můžeme první kolo spustit do čtrnácti dnů. Na vás je ujasnit si cíl kampaně, navrhnout odborný obsah prezentace a domluvit natáčení s přednášejícím. Přípravy začneme diskuzí nad cíli a strategickými parametry kampaně (viz. dále) a také si do detailů povíme, jak kampaň probíhá.

12. Následně pro vás vytvoříme web, natočíme prezentace a připravíme emailové sekvence. INFLUENCER může mít jedno kolo, často má tři až pět. Před každým kolem připravíme patřičné video s prezentací, webovou stránku a emailovou sekvenci.

13. Prvním emailem sekvence kolo začíná. Od té chvíle měříme chování cílové skupiny a podle ní navrhujeme a realizujeme další komunikaci. Posledním emailem sekvence kolo uzavíráme a můžeme případně připravovat další.

Tajemství vysoké sledovanosti je v nastavení 24 parametrů

Tajemství vysoké sledovanosti je v nastavení 24 parametrů

14. Sledovaností online kampaní jsme posedlí. Během studia všech možných marketingových zdrojů a desítek našich kampaní jsme našli 24 parametrů, které se týkají návrhu strategie, obsahu i technologie kampaně.

Pokud jsou správně nastaveny, kampaň má silnou sledovanost. A nejen to. Návštěvníci také déle sledují obsah sdělení.

15. Optimální nastavení a obsah těchto parametrů jsme testovali a ladili během uplynulých let v desítkách projektů.  Výsledky najdete shrnuté v dalším textu. 

Všechny parametry sledovanosti online kampaní dělíme do následujících šesti tématických skupin.

I. Strategické parametry

Strategické parametry ovlivňují návrh všech ostatních parametrů a musíme je tedy rozhodnout jako první. Nelze je nikdy přecenit, jelikož mají rozhodující vliv na celkový úspěch. Patří mezi ně především KOMUNIKAČNÍ SCHÉMA, ze kterého vyplývá výběr přednášejících, obsah emailových sekvencí, kompozice videí i vzhled webu. Některá komunikační schémata jsou velmi účinná, jiná méně a některá mohou odradit key opinion leadery od sledování. Výběr vhodného komunikačního schématu záleží na cíli kampaně a cílové skupině, se kterou se pracuje. Příklady dalších strategických parametrů jsou KOMUNIKAČNÍ STYL a VIDITELNOST FIRMY ZADAVATELE v kampani. Všechny další prvky kampaně se těmto rozhodnutím musí podřídit.

II. Jak doručit email

Doručení emailů adresátům tak, aby prošly antispammovými filtry  je jedním z nejčasteji přehlížených aspektů online kampaní.  Přitom si na vaše emaily brousí zuby nejen programy, které adresáti pro čtení emailů používají (např. Outlook), ale také servery freemailových služeb, jako jsou Gmail nebo Seznam, a firemních emailové servery. Abyste uspěli, musíte se starat o IP reputaci SMTP serveru, ze kterého email odchází. Musíte znát frekvenci, kterou je třeba emaily odesílat a používat technologie, které ujistí cílové servery, že doména, kterou používáte jako odesílatel vám skutečně patří. Musíte vědět která pole ve struktuře odesílané zprávy vyplnit a jak a která nechat prázdná. Je zřejmé, že na toto zadání Outlook nestačí a často je třeba použít profesionální emailový nástroj.

III. Jak zajistit otevření emailu

Všichni dostáváme denně desítky emailů, ale čteme jen některé. O tom, zda adresát otevře ten Váš, rozhodnou čtyři aspekty. Nejdůležitější je jméno odesílatele. Dalšími jsou předmět emailu, první dva řádky zprávy, které vidí adresát v seznamu emailů ještě, než zprávu otevře a doba, kdy email dostane do svého inboxu. Předmět emailu má stejnou roli, jako titulek v novinovém článku nebo inzerátu. Rozhodne, zda se bude čtenář zabývat zbytkem zprávy. To je jeho hlavní role. Rozdíly mezi dobře a špatně napsaným titulkem může být snadno v desítkách procent. Psaní titulků je významná větev copywritingu. Obor, kterému se věnuje bezpočet kurzů a knih. Pokud v tom nejste opravdu zkušení, je dobré nejdříve navrhnout více variant, změřit odezvy adresátů a v kampani použít tu nejúčinnější.

IV: Přečtení emailu a přechod na web

Hlavním cílem zvacího emailu je přimět adresáta kliknout na link a přejít na web. Při koncipování emailu není však důležitý jen obsah sdělení a jeho struktura, ale také do velké míry jeho forma. Tedy zda budete posílat email s obrázky, aktivními prvky a formátovaným textem (HTML email) nebo jen čistý text. Musíte vzít v úvahu, že ne celá Vaše cílová skupina má emailové klienty, která je vůbec schopna číst HTML obsah a vytvořit zprávu, která obsahuje obě verze - obrázkovou i prostý text. Je třeba znát technické zásady čitelnosti emailového textu (font, délka řádku, délka odstavce,...), dále se rozhodnout jak má být text dlouhý, kde mají být linky na web a kolik jich má být. Většina těchto rozhodnutí je do značné míry dána komunikačním schématem a cílovou skupinou. Musíme mít na paměti,  že v mnoha scénářích skvělý vzhled emailu (HTML verze) nemusí podpořit úspěch, ale působit proti němu.

V. Sledování prezentace adresátem

Zde je hlavním cílem udržet klienta co nejdéle u vlastní prezentace. Nejdůležitější je v tomto ohledu jistě zajímavost vlastního sdělení pro adresovanou cílovou skupinu. I tak máme ovšem mnoho možností tuto dobu ovlivnit. Ty se dělí na skupinu, která se týká struktury obsahu videa (co říci v které části), jeho vizuální podoby (kompozice, titulky, integrace slidů), technických parametrů (kodek, datový tok, rozměry) a způsobu integrace do webu (zobrazitelnost pro všechna zařízení, prohlížeče a operační systémy). I když to vypadá, že tyto parametry nemají velký vliv a že je snadné je splnit, opak je pravdou. Zajímavým parametrem jsou ovládací prvky videa. Zde neplatí, že čím více, tím lépe. Některé sledovanost podpoří, jiné ne, otázkou je zda je zobrazovat po celou dobu nebo jen po najetí kurzoru na video. Druhou, stejně důležitou, skupinou jsou parametry webu a to zejména množství a rozmístění obsahu a dalších prvků.

VI. Podpora sledovanosti dalšího kola

I když některé kampaně jsou jednokolové, většina má tři až pět kol. Při návrhu obsahu a parametrů komunikace pro každé kolo je nutné mít na mysli také fakt, že chceme, aby se cílová skupina vrátila ke sledování dalšího kola nebo další kampaně, pokud je toto kolo poslední. K dosažení tohoto cíle slouží metodologie goodwill managementu, díky které se nám do projektů vracejí účastníci až padesátkrát. Dokonce další kolo očekávají a upomínají nás, pokud nepřichází. Tuto vstřícnost lze patřičnými prostředky v cílové skupině zvyšovat, měřit nebo lze za ni od cílové skupiny něco získat. Pokud goodwill management používáte správně, nemusíte se obávat, že cílovou skupinu unavíte častými emaily nebo rozsáhlým obsahem. Můžete takto dokonce připravit adresáty pro příští kampaň nebo sympozium. Goodwill management však není důležitý jen pro budoucí komunikaci. Má vliv i na sledovanost aktuálních prezentací.

Akce MEDICAL TRIBUNE: dumpingová cena + distribuce navíc

Normálně není levný, ale právě teď si jej může v akci dovolit každý

16. Cena kampaně na klíč zahrnuje přípravné práce celého projektu (návrh a tvorba webu, vizuálu videí a příprava emailové sekvence) a přípravu a realizaci každého kola kampaně. Vlastní kolo začíná natočením klipů, jejich produkcí, integrací do webu a spuštění emailové sekvence.

17. Standardně se cena pohybuje v mezích, uvedených dole v tabulce. Konkrétní výše nezávisí jen od počtu kol, ale také zda použijeme dotazníky, zda bude každé kolo používat jedno nebo více videí a podle dalších prvků, kterými můžeme projekt rozšířit.  

PODMÍNKY AKCE JSOU NÁSLEDUJÍCÍ
 • Svůj, zatím nezávazný, zájem o projekt projevíte během následujících dvou týdnů.
 • Přípravné práce na projektech proběhnou během následujících dvou měsíců. Kampaně se mohou spustit později.

18. Během následujících dnů budeme přijímat nové projekty do akce, která vám přinese dvě hlavní výhody. Tou první je samozřejmě 76% sleva. Přesnější čísla vidíte dole v tabulce. 

Tou druhou je příležitost umístit během doby, kdy bude INFLUENCER aktivní video na webové stránky MEDICAL TRIBUNE. Může to být video, které použijeme v kampani, nebo zvlášť natočené video, které kampaň rozšíří. Na stránkách MEDICAL TRIBUNE je pro tyto účely vyčleněna zvláštní sekce s upoutávkou na titulní stránce.

 • TŘÍKOLOVÝ

  standardní cena

 • 174 000,-
 • návrh kampaně

 • webové stránky + updaty

 • průběžné konzultace

 • natáčení a produkce videí

 • realizace emailových sekvencí

 • TŘÍKOLOVÝ MT

  akce MEDICAL TRIBUNE

 • 47 000,-
 • návrh kampaně

 • webové stránky + updaty

 • průběžné konzultace

 • natáčení a produkce videí

 • realizace emailových sekvencí

 • JEDNOKOLOVÝ MT

  akce MEDICAL TRIBUNE

 • 17 000,-
 • návrh kampaně

 • webové stránky

 • konzultace metodologie

 • natáčení a produkce videa

 • realizace emailové sekvence

19. Tuto akci a tuto slevu poskytujeme poprvé a jen po velmi omezenou dobu. Máme pro ni několik důvodů, nicméně tím hlavním je navázat komunikaci s novými klienty.

Volejte, pište

Volejte, pište, v akci můžeme přijmout jen 10 projektů...

20. Zmíněná slevová akce má ještě jednu podmínku. Jsme připraveni jí otevřít pouze pro 10 klientů, jelikož více bychom bohužel nestihli. 

21. Kontaktujte nás telefonicky na čísle 774 001100, emailem, nebo pomocí formuláře vpravo.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva

© Daryl Business Multimedia - Ctiněveská 2244 - 190 16 Praha 9
Email: influencer(a)darylbm.cz - Tel: 774 001 100